Akademiker i samhällsbärande professioner

www.unt.se 2014-11-21

Nya idéer för bättre vård

Avskaffa husläkarsystemet, släpp in hälsopedagogerna och tänk utanför ramarna, skriver Mats Brolin, verksamhetschef på vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala.

"Vi anser att det förebyggande hälsoarbetet ska vara integrerat i varje vårdcentrals uppdrag. Idén om separata hälsocentraler som lanserats av de nya landstingspolitikerna riskerar att motverka detta. Det är i stället bättre att satsa mer på en bred spridning till alla vårdcentraler. Ett led i detta är att släppa in hälsopedagoger i primärvården. De har en treårig akademisk utbildning i folkhälsa."

Det säger Mats Brolin, verksamhetschef vårdcentralen Ekeby Hälsocenter. Läs debattartikeln där han ger sin syn på hur den framtida vårdcentralen kan möta patienternas behov, bland annat med hjälp av hälsovetare.

Senaste nyheter

19 december 2014, 15:41

Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut so...

18 december 2014, 09:18

Deltidsfällan slår hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd...

17 december 2014, 16:13

Nytt avtal ger studenter jobb

Nu har kommunala sektorn enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet ger studenter en chans...