Akademiker i samhällsbärande professioner

Kustbevakningen 2014-06-03

Kustbevakningen varslar 125
- sju stationer läggs ned

Den 3 juni lägger Kustbevakningen ett varsel på 125 tillsvidareanställningar. Varslet är en följd av att Kustbevakningen 2016 kommer att sakna 133 miljoner kronor för att kunna upprätthålla nuvarande beredskap och övervakning.

En neddragning med 133 miljoner kronor kräver stora ingrepp i myndighetens verksamhet, bland annat en minskning av antalet befattningar med nästan en femtedel. För att få en ekonomi och verksamhet i balans 2015-2016 behöver varslen läggas redan nu.

Varsel läggs i åtta av de 13 län där Kustbevakningen har arbetsplatser och totalt omfattar det 125 tillsvidareanställningar. 

Kopplat till varslet kan även sju av 25 kuststationer behöva avvecklas. Dessa är Ks Örnsköldsvik, Ks Hudiksvall, Ks Vaxholm, Ks Gryt, Ks Simrishamn, Ks Höllviken och Ks Skärhamn. Verksamhet och resurser prioriteras i första hand där riskerna för miljöolyckor bedöms som störst, eftersom Kustbevakningen har huvudansvar inom miljöräddning till sjöss i Sverige.­

Sammantaget medför detta att Kustbevakningens närvaro till sjöss minskar och därmed försämras beredskapen för räddningstjänst och uthålligheten minskar. Samtidigt ökar insatstiderna. Detta medför ökad risk för att utsläpp når land med negativ påverkan på liv och miljö samt ökade kostnader för samhället. När den förebyggande övervakningen minskar ökar också förekomsten av överträdelser och risken för olyckor i sjötrafiken.

- Det ekonomiska läge som Kustbevakningen är i har såväl arbetsgivare som SRAT kunnat förutse sedan flera år tillbaka, säger Jan Olsson, ordförande för SRAT Kustbevakningen. Regeringen har i ett tidigt skede uppmärksammats på att detta underskott skulle uppstå. Trots detta har inga åtgärder vidtagits för att undvika den uppkomna situationen. SRAT Kustbevakningen har inriktat sig på att uppmärksamma utvalda kommuner på vilka konsekvenser Kustbevakningens neddragningar kan få lokalt.

- SRAT Kustbevakningen arbetar fortsatt intensivt i medlemmarnas intresse för att minska konsekvenserna av varslet, säger Jan Olsson. Det är viktigt att Kustbevakningen kan upprätthålla en professionell verksamhet och därför krävs det mer pengar till myndigheten.

Senaste nyheter

19 december 2014, 15:41

Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut so...

18 december 2014, 09:18

Deltidsfällan slår hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd...

17 december 2014, 16:13

Nytt avtal ger studenter jobb

Nu har kommunala sektorn enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet ger studenter en chans...