Akademiker i samhällsbärande professioner

2014-09-09

Audionomerna om rapporten "Myternas marknad"

Hörselskadade Riksförbund HRFs rapport "Myternas marknad" har väckt reaktioner hos såväl brukare, audionomkår och politiker.

Rapporten sätter lampan på något som audionomkåren känner till väl och som den enat och unisont satte upp ett varningens finger för redan när Fritt Vårdval med hörselchecksystem infördes. Sedan dess har bland annat Skåneaudionomerna mycket kraftfullt varit aktiva i att försöka få gehör och stöd för att systemet är ohållbart. Vi vill här betona att vi inte är motståndare till reformen Fritt Val i sig.  Beslutet är taget av riksdagen och avspeglar vad en majoritet av svenska folket vill. Fritt Val har inneburit en ökad tillgång till hörselvård i de landsting och regioner det införts.

Audionomkåren är en ytterst ambitiös, lojal och välutbildad yrkeskår och som tjänstemän bundna till att förhålla sig till de villkor och riktlinjer som arbetsgivaren ger. De auktoriserade företagen å sin sida har att hantera de ytterst usla ekonomiska villkor som politiker beslutat. Detta är en ekvation som inte går ihop. Audionomen tvingas agera dels som en profession med legitimationsansvar och dels som försäljare.

Det sorgliga är att rapporten i händerna på okunniga journalister med grunda analyser och på politiker som är ovilliga och lika okunniga om konsekvenserna av sina egna beslut används för att skjuta på audionomkåren. Vi är övertygade om att det inom såväl offentlig som auktoriserad verksamhet finns väl fungerande hörselvård med en majoritet av nöjda brukare. Det sägs tyvärr mycket  lite om det  i rapporten. Inom såväl auktoriserad som offentlig hörselvård finns säkerligen förbättrings- och utvecklingsbehov, liksom det gör inom alla verksamheter.

Den förändring som skett inom svensk hörselvård har sin grund i politiska beslut gjorda av politiker som är demokratiskt valda.  Det vi nu tillsammans kan och SKA göra är att identifiera problemen, bli ännu tydligare och verka för en förändring. I det fallet ser Audionomerna i SRAT inga hinder för att samverka med ALLA krafter som arbetar i samma riktning och med samma syfte, nämligen att uppnå en bra, kvalitativ, evidensbaserad och jämlik svensk hörselvård. Där finns inget utrymme för att skuldbelägga en hårt arbetande audionomkår och inte heller att så misstro eller upprätthålla konflikter inom kåren.

Vi ser ett stort behov framöver av satsningar på hörselvården oavsett hur den är organiserad.

Styrelsen för Audionomerna

 

Senaste nyheter

19 december 2014, 15:41

Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut so...

18 december 2014, 09:18

Deltidsfällan slår hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd...

17 december 2014, 16:13

Nytt avtal ger studenter jobb

Nu har kommunala sektorn enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet ger studenter en chans...