Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-01-20

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer:

  1.  Om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
  2. Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Inför planering av årsmöte är det viktigt att läsa i föreningens stadgar om vad som är tillåtet. De flesta föreningars stadgar möjliggör inte att skjuta upp ett årsmöte. Det brukar dock inte stå i stadgarna att mötet måste ske på en viss plats vilket gör en digital lösning möjlig.

När ni vet hur många som kommer att delta på årsmötet kan ni utifrån detta välja vilken digital lösning ni går vidare med. Kansliet har vana av att arbeta med Zoom och Teams som verktyg och båda dessa program kan fungera för ert möte.

Väljer ni att använda Zoom finns en gratisversion där ni enkelt kan skapa ett eget konto. I gratisversionen kan ni ha upp till 100 deltagare i ett möte, mötet kan maximalt vara 40 minuter långt. Skulle ni se behov av att kunna ta in fler deltagare eller hålla längre möten kanske ett annat verktyg är lämpligt eller så kanske föreningen ska investera i en betallösning av Zoom, där nästa nivå heter Pro, kostar i skrivande stund 149,90 $ per licens och år. Den tar upp till 100 deltagare, har maximal mötestid på 30 timmar, möjliggör streaming till sociala medier och 1 GB lagring i molnet av eventuella inspelningar. Av GDPR-skäl är dock inspelning olämpligt.

Kontakta din ansvariga förhandlare för mer information gällande årsmötet. För specifika stadgefrågor kontakta Sophie Silverryd, sophie.silverryd@srat.se och för frågor om Zoom kontakta Amanda Backlund, amanda.backlund@srat.se

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...