Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-02-17

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket" överlämnade sina yrkanden till varandra strax innan jul. Märket är en viktig normerande markör som anger hur stora löneökningarna kan vara i procent över en viss tid.

De yrkanden som Facken inom industrin överlämnade innehöll en löneökning på 3,0 procent och önskan var ett avtal som löper på ett år. Svenskt Näringsliv svarade med ett yrkande om löneökningar på 1,4 procent så parterna står långt från varandra men förhandlingar pågår för fullt.

När det gäller kollektivavtal gällande lön är det viktigt att poängtera att väldigt många av SRATs medlemmar omfattas av avtal som inte innehåller centralt angivna procentsiffror och som dessutom löper tillsvidare. Oavsett om avtalen innehåller siffror eller inte så är det i huvudsak lokala behov som är avgörande för löneutvecklingen på individnivå. En annan viktig del är hur löneprocessen ska se ut vilket beskrivs i avtalen för respektive avtalsområde.

I anslutning till en avtalsrörelse kan även andra delar förhandlas som exempelvis anställningsvillkor och pensioner. Den här avtalsrörelsen yrkade facken inom industrin krav om förbättrad arbetsmiljö och åtgärder för att stärka jämställdheten.

Du hittar mer information här

För SRATs del utformar vi våra egna yrkanden beroende på avtalsområde och de speciella utmaningar som finns där. Vi har överlämnat yrkanden på ett par områden och snart påbörjas förhandlingar på dessa och ett antal andra under våren och sommaren.

Nedan ser ni en lista över större avtal/avtalsområden som berör SRATs medlemmar som ska omförhandlas under 2020. Även avtal där SRAT har tillsvidareavtal eller är en del av kollektivavtal (anges i parentes) finns med om andra fackliga organisationer inom avtalet/avtalsområdet omförhandlar sina tidsbegränsade avtal.

31 mars - Industriavtalen
31 mars - Kommuner, Regioner och bolag (tillsvidareavtal)
30 april - Spårtrafik
30 april - Optikeravtal
31 maj - Vård och behandlingsverksamhet (tillsvidareavtal)
31 juli - Bransch kommunikation
31 augusti - Gym- och friskvårdsavtal
30 september - Staten (tillsvidareavtal)
31 oktober - Flygteknikeravtal

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...