Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-02-21

SRAT bygger lokal organisation

Det är roligt att förbundet växer i och med att Trafik och Järnväg och Svenska Barnmorskeförbundet blivit en del av SRAT. Årets första två månader har varit glädjande när det gäller byggandet av lokala fackliga strukturer. Genom att Svenska Barnmorskeförbundet nu har en facklig koppling behöver de bygga nya strukturer för sin representation runt om i landet.

Under januari och februari har förhandlare från SRAT närvarat vid öppna möten för barnmorskor runt om i landet. En hel del osaklig kritik har skrivits av andra fackliga aktörer om SRAT och Akademikeralliansen, vilket har skapat en mängd frågor och funderingar bland medlemmar och blivande medlemmar. Det är viktigt att vi och andra Sacoförbund äger rätten att beskriva oss själva.

En mängd nya fackliga företrädare har valts bland barnmorskor runt om i landet, vilket var synligt när alla samlades den 31 januari 2019 i Stockholm för en introduktionsutbildning. Det finns redan ett företrädarskap från Kiruna till Malmö, vilket är imponerande och snabbt jobbat. Den viktigaste rösten för våra medlemmar är de lokala fackliga företrädarna som för den dagliga dialogen med arbetsgivaren och medlemmar men som även kan övervaka och överblicka medlemmarnas villkor och förutsättningar på arbetsplatserna.

När det gäller logopeder i kommuner växer den gruppen och med dem den fackliga representationen på skolor. Många logopeder i kommunal tjänst tar på sig uppdrag som fackliga företrädare på skolan och sitter därmed i samverkan som SRAT där de får information tidigt och kan göra inspel i frågor utifrån logopeders intressen.

Det är viktigt att fånga de möjligheter till inflytande som faktiskt finns. En viktig start är att utse lokala fackliga företrädare som kan tala för gruppen och som kan föra en kollektiv talan på exempelvis arbetsplatsträffar eller samverkans-/ MBL-möten. En viktig del är att tillsammans vara konstruktiva i förhållningssättet. Hur vill vi att det ska vara? Hur ser vi på en lösning? Hur får vi arbetsgivaren med oss?

Inom regionerna är löneöversynen igång och våra företrädare i lönedelegationerna tillsammans med ansvarig förhandlare hanterar processen. Delegationen kommer redan i år få ett tillskott genom att en barnmorska blir en del av gemenskapen.

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...