Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-11-08

Löneprocessen 2019 i regioner för barnmorskor

I nuläget pågår dubbla löneprocesser ute i våra regioner.

Det första spåret är att löneöversynen för barnmorskor 2019 håller på att avslutas och avstämmas mellan SRAT och arbetsgivaren. Samtidigt börjar nu uppstart för löneöversyn 2020 runt om i regionerna och där ansvarig förhandlare på kansliet tar kontakt med lönedelegationerna.

Förbundet har vuxit snabbt, vilket har lett fram till att vi rekryterat fler förhandlare till kansliet. Åsa Arkestål har precis börjat och Jonatan Holm börjar i mitten av november. Hanna Arleteg börjar hos oss i januari. Av den anledningen sker en förändring för lönedelegationerna gällande ansvarig förhandlare.

För allas kännedom är orsaken till den sena löneöversynen gällande barnmorskorna den avtalsrörelse som Vårdförbundet befann sig i innan sommaren. SRAT begärde att arbetsgivaren väntade med våra barnmorskor för att hanteras samtidigt med de barnmorskor som fortfarande är medlemmar i Vårdförbundet. Det har varit ett långdraget arbete samt många gånger ett svårtolkat läge kring hur vissa frågor ska hanteras under detta löneöversynsår som helt klart är annorlunda då en grupp lämnar ett förbund och går med i ett annat vid olika tillfällen under året.

Det har förekommit negativa ageranden och uttalanden från arbetsgivare på några ställen i landet där SRAT valt att agera i frågan. En viktig utgångspunkt i denna process är att det är individen som ska lönesättas utifrån prestationer och måluppfyllelse genom väl kända lönekriterier. Skickliga yrkesutövare ska ha en bra löneutveckling.

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...