Akademiker i samhällsbärande professioner

2017-08-28

SRAT-representation i Saco-S-
/Akademikerföreningar/Saco-råd

Ett bra sätt att bli delaktig och få inflytande över den verksamhet man arbetar i är att som förtroendevald bli en del av den lokala samverkansprocessen.

På många offentliga arbetsplatser finns ett samverkansavtal eller också tillämpas MBL. Oavsett samverkan eller MBL finns det nästan alltid regler eller rutiner för hur relationen mellan fack och arbetsgivare ska hanteras. På många arbetsplatser är fackförbunden organiserade i förhandlingskarteller och det är de kartellerna som hela eller delar av förhandlingsansvaret i förhållande till arbetsgivaren ligger.

Inom staten är det Saco-S-föreningarna som är motpart till arbetsgivarna och Saco-råden har motsvarande funktion inom landsting och kommuner. På den privata sidan finns också olika typer av Akademikerföreningar med ett förhandlingsansvar i linje med de offentliga avtalsområdena. Ur ett SRAT-perspektiv är det därför bra om vi finns representerade i de föreningar, styrelser och råd som kan påverka verksamheten på alla nivåer utifrån våra medlemmars intressen. Det varierar mellan arbetsplatserna och mellan hur man utses eller väljs in i den fackliga organisationen.

Vill du veta mer hör av dig till de föreningar som finns på din arbetsplats alternativt hör av dig direkt till oss på SRAT.  

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...