2017-08-28

SRAT-representation i Saco-S-
/Akademikerföreningar/Saco-råd

Ett bra sätt att bli delaktig och få inflytande över den verksamhet man arbetar i är att som förtroendevald bli en del av den lokala samverkansprocessen.

På många offentliga arbetsplatser finns ett samverkansavtal eller också tillämpas MBL. Oavsett samverkan eller MBL finns det nästan alltid regler eller rutiner för hur relationen mellan fack och arbetsgivare ska hanteras. På många arbetsplatser är fackförbunden organiserade i förhandlingskarteller och det är de kartellerna som hela eller delar av förhandlingsansvaret i förhållande till arbetsgivaren ligger.

Inom staten är det Saco-S-föreningarna som är motpart till arbetsgivarna och Saco-råden har motsvarande funktion inom landsting och kommuner. På den privata sidan finns också olika typer av Akademikerföreningar med ett förhandlingsansvar i linje med de offentliga avtalsområdena. Ur ett SRAT-perspektiv är det därför bra om vi finns representerade i de föreningar, styrelser och råd som kan påverka verksamheten på alla nivåer utifrån våra medlemmars intressen. Det varierar mellan arbetsplatserna och mellan hur man utses eller väljs in i den fackliga organisationen.

Vill du veta mer hör av dig till de föreningar som finns på din arbetsplats alternativt hör av dig direkt till oss på SRAT.  

Senaste nyheter

SRAT-representation i Saco-S-
/Akademikerföreningar/Saco-råd

2017-08-28 10:19

Ett bra sätt att bli delaktig och få inflytande över den verksamhet man arbetar i är att som...

Rabatt på konferens

2017-03-01 16:20

Hotellet ligger i multisportarenan Prioritet Serneke Arena där det finns gym, inomhus...

OSA-kompassen
Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

2016-03-15 09:41

OSA-kompassen är en samling utvalt material som stöttar dig som är chef eller skyddsombud i att...