Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-03-15

OSA-kompassen
Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA-kompassen är en samling utvalt material som stöttar dig som är chef eller skyddsombud i att arbeta med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Verktyget är framtaget gemensamt av SKL, Pacta och fackförbunden.

Med hjälp av OSA-kompassen skapas goda förutsättningar för verksamheter att leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

OSA-kompassen är en samling utvalt material som stöttar chefer och skyddsombud i att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

OSA-kompassen:
• beskriver vilka krav som ställs inom de olika delområden som föreskrifterna tar upp,
• länkar till olika metoder och verktyg,
• ger goda exempel genom artiklar och
• ger fördjupad kunskap genom forskarintervjuer.

Föreskrifterna betonar att det sätt att tänka och arbeta som finns i systematiskt arbetsmiljöarbete också kan användas när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en röd tråd genom OSA-kompassen.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) börjar gälla den 31 mars 2016 och innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

OSA-kompassen är anpassad för kommun- och landstingssektorn. En arbetsgrupp inom Suntarbetsliv med representanter för SKL, Pacta och fackförbunden har valt ut det material som ingår.


Om Suntarbetsliv
På Suntarbetsliv.se finns idéer och verktyg för en attraktiv arbetsmiljö anpassat för kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...