Akademiker i samhällsbärande professioner

2015-06-17

Lönebildning i landsting, kommun och region

En bra lönebildning och löneprocess grundar sig på ett lokalt engagemang för att gagna medlemmarna. Akademikeralliansen och SRATs löneavtal för landstingsområdet bygger bland annat på att processerna kring hur den nya lönen ska förankras mellan chef och medarbetare genom dialog. Dialogen grundar sig på lönekriterier och stödjande verktyg som anpassats utifrån verksamhetens behov så att prestationer och resultat kan värderas utifrån ett löneperspektiv. Löneprocessen ska också omfatta gemensamma analyser av marknadskrafter, interna rekryteringsbehov och tankar kring lönestrukturer. Om processen fungerar väl är lönen ett av flera viktiga verktyg för att uppnå en bättre verksamhet oavsett var man befinner sig i organisationen.

Löneavtalet och dess processer behöver vårdas. Löneprocessen måste utgå från behoven i verksamheten. Löneprocessen ska också utvecklas och kvalitetssäkras. SRAT förespråkar nästan alltid dialogmodellen där lönen fastställs i ett lönesättande samtal mellan chef och medarbetare. SRAT är som facklig organisation bärare av avtalet och vi ska tillsammans med arbetsgivaren säkerställa att processen ligger i linje med avtalet och att lönen blir ett effektivt styrmedel för att värdera prestationer och resultat och utifrån verksamhetens behov.

Idag görs väldigt mycket av det ovanstående arbetet från förbundets kansli. Det är oftast SRATs förhandlare som träffar arbetsgivaren i landstingen, kommunerna eller regionerna och som beskriver bilden av vad som måste göras lokalt för våra medlemsgrupper. Ibland görs det med stöd av förtroendevalda från en eller flera av våra yrkesgrupper som finns i verksamheten. Risken med nuvarande modell är att dialogen inte blir så verksamhetsanknuten som den borde vara. Här finns ett utvecklingsområde som vi i SRAT behöver utveckla. Ett första steg i att utveckla en mer verksamhetsanknuten löneprocess kan vara att bilda lönedelegationer som består av representanter från våra större medlemsgrupper inom varje landsting, kommun och region. Ansvarig förhandlare på förbundet kan på detta vis  få en tydlig kommunikationskanal genom delegationen. Fungerar lönedelegationen bra med stöd av varandra och förbundet kanske den på lite längre sikt till och med kan hantera löneöversynsprocessen självständigt och använda förbundets förhandlare som stöd. 

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...