Akademiker i samhällsbärande professioner

2014-05-22

Lönestatistik

SRAT skickar varje år ut löneenkäter till flera av SRATs medlemsgrupper. Enkäten skickas ut under hösten och mäter löneläget i oktober. Resultatet av löneenkäten läggs in i databasen Saco LöneSök som finns tillgänglig för alla medlemmar via inloggning på SRATs hemsida.

I löneenkäten finns möjlighet att ställa frågor om bl a hur lönesamtalet har fungerat, om utbildningslängd, befattningsnivå och mer yrkesspecifika frågor som kan vara intressanta att göra löneanalyser utifrån.

I Saco LöneSök finns även offentlig, partsgemensam lönestatistik som vi får tillgång till via statistikavtal för våra medlemsgrupper. För flera föreningar görs statistikblad med utdrag ur lönestatistiken och analys av det senaste utfallet.

Saco LöneSök är nu uppdaterat med de senaste uppgifterna och flera statistikblad finns tillgängliga. 2014 års löneenkät kommer att skickas ut i vecka 43 under hösten. Vi kommer att återkomma och be er om hjälp att sprida information till berörda medlemmar om vikten av att besvara löneenkäten.

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...