Akademiker i samhällsbärande professioner

2014-05-22

Lokalt fackligt arbete

Det bästa fackliga arbetet utförs nära medlemmen. Ett bra och effektivt sätt att fånga upp våra medlemmars fackliga intressen och angelägenheter i vardagen är bland annat genom att bilda lokala fackliga föreningar.

Det är på den lokala arbetsplatsen som medlemmarnas frågor kring löner, villkor, profession med mera direkt kopplas samman med den verksamhet som bedrivs på den egna arbetsplatsen. Genom den fackliga lokalföreningen ökar möjligheten till inflytande tack vare att det finns en tydlig part som kan engagera sig i de frågor som medlemmana tycker är viktiga.

Uppdraget i en lokalförening handlar i huvudsak om att företräda, samordna, stödja och ibland samverka/förhandla utifrån de intressen som finns från medlemmar och/eller förbundet (eller central förening).

Rekrytering av nya medlemmar är alltid viktigt och rekrytering gynnas alltid om det finns en lokalförening som är aktiv och arbetar utifrån både verksamhets- och medlemsintressen. 

Är ni intresserade och vill veta mer om vad en lokalförening är och kan göra. Hör av er till er centrala förening eller direkt till förbundet så får ni veta mer.

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...