Akademiker i samhällsbärande professioner

2014-05-22

Engagemang för yrket
och för varandra

HälsoAkademikerna har ett nytt koncept för att engagera och uppmuntra medlemmar att ta egna initiativ i nätverkande och professionsfrågor. Det sker genom så kallade lokala medlemsträffar.

Konceptet går ut på att medlemmar tar kontakt med HälsoAkademikernas styrelse för att arrangera en medlemsträff på orten. Styrelsen ger stöd, råd och beviljar medel för en medlemsträff om minst 5 deltagare som täcker kostnaden för tilltugg och eventuell lokalhyra. Både medlemmar och icke-medlemmar bjuds in.

I år har två engagerade medlemmar genomfört två lyckade medlemsträffar i Göteborg. Temat för det senaste mötet var rekrytering. Arbetsgivare från olika sektorer i Göteborg berättade om hur en hälsovetares kompetens kan komma till nytta hos dem och hur en rekryteringsprocess av en hälsovetare kan gå till. SRAT inledde träffen med att berätta om SRAT och HälsoAkademikerna som ett yrkes-och fackförbund samt värdet av ett medlemskap.

Intresset har varit stort för de lokala medlemsträffarna och deltagarna har uppskattat initiativet och inspirerats av föreläsningarna. Förhoppningsvis kommer detta sprida sig till fler orter där engagerade medlemmar ges möjlighet att ta initiativ för yrket och för varandra!

Senaste nyheter

20 januari 2021, 17:11

Årsmöten hösten 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

29 maj 2020, 12:52

LAS-utredningen

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

17 februari 2020, 09:57

Avtalsrörelse 2020

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...