Akademiker i samhällsbärande professioner

Nyheter förtroendevald

Årsmöten hösten 2021

2021-01-20 17:11

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande för föreningar fram till 30 september 2021.

LAS-utredningen

2020-05-29 12:52

På måndag den 1 juni överlämnas LAS-utredningen till regeringen. På Saco har det funnits en...

Avtalsrörelse 2020

2020-02-17 09:57

Året präglas av flera stora avtalsrörelser. Industrin som sätter det så kallade normerade "märket...

Lägesrapport
Avtalsförhandlingar kommun/region

2020-02-17 09:29

En viktig fråga för oss är arbetstidsfrågor och arbetsmiljöfrågor kopplat till ett längre...

Löneprocessen 2019 i regioner för barnmorskor

2019-11-08 15:49

I nuläget pågår dubbla löneprocesser ute i våra regioner.

SRAT bygger lokal organisation

2019-02-21 09:46

Det är roligt att förbundet växer i och med att Trafik och Järnväg och Svenska Barnmorskeförbunde...

Plan för återgång i arbete – ny uppgift för arbetsgivaren

2018-10-17 13:02

Från och med 1 juli 2018 så finns en skyldighet för arbetsgivaren att ta fram en plan för återgån...

SRAT-representation i Saco-S-
/Akademikerföreningar/Saco-råd

2017-08-28 10:19

Ett bra sätt att bli delaktig och få inflytande över den verksamhet man arbetar i är att som...

Rabatt på konferens

2017-03-01 16:20

Hotellet ligger i multisportarenan Prioritet Serneke Arena där det finns gym, inomhus...

OSA-kompassen
Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

2016-03-15 09:41

OSA-kompassen är en samling utvalt material som stöttar dig som är chef eller skyddsombud i att...

Avtalsrörelsen på privat sektor
är snart igång

2015-10-22 13:27

På svensk arbetsmarknad finns en överenskommelse att det är den privata exportindustrin som ska...

Kategorier: Kollektivavtal, Privat sektor

Partsgemensam utbildning i arbetsmiljö

2015-09-08 10:11

Ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommun- och landstingssektorn...

Lönebildning i landsting, kommun och region

2015-06-17 13:49

En bra lönebildning och löneprocess grundar sig på ett lokalt engagemang för att gagna medlemmarn...

Kategorier: Lön

Lokalt fackligt arbete

2014-05-22 12:00

Det bästa fackliga arbetet utförs nära medlemmen. Ett bra och effektivt sätt att fånga upp våra...

Försäkringsinformation på medlemsmöten

2014-05-22 12:00

SRAT har ett samarbete med Folksam gällande försäkringar, både för dig själv, dina barn och ditt...

Medlemslistor

2014-05-22 12:00

Du vet väl att du som förtroendevald kan logga in på SRATs hemsida och själv hämta ut minutfärska...

Lönestatistik

2014-05-22 12:00

SRAT skickar varje år ut löneenkäter till flera av SRATs medlemsgrupper. Enkäten skickas ut under...

Engagemang för yrket
och för varandra

2014-05-22 12:00

HälsoAkademikerna har ett nytt koncept för att engagera och uppmuntra medlemmar att ta egna...

Startskott för lokala webbplatser

2013-11-06 13:57

Förtroendevald i en lokal Sacoförening? Nu lanserar Saco en gemensam mall för lokala webbplatser....