Akademiker i samhällsbärande professioner

För dig som är ny i yrkeslivet

Att vara ny i yrkeslivet kan väcka en hel del känslor och frågor. Det är nu man ska forma sin framtid och det blir naturligt att fråga sig vart man är på väg och vilka rättigheter samt skyldigheter man har. SRAT ger dig stöd och kan besvara många av dina frågor.

SRAT är ditt bollplank i yrkeslivet, både när det gäller frågor som handlar om din anställning och frågor som handlar om ditt yrke. Vi ger rådgivning och företräder dig i olika situationer som kan uppstå på din nya arbetsplats. Rådgivningen kan handla om vad du bör tänka på inför ett lönesamtal, eller ett utvecklingssamtal, vilken lön du bör ha eller om villkoren i din anställning. Vi har även ett stort branschkunnande i den bransch du verkar inom. Vi tillsammans med respektive förening arbetar kontinuerligt för att bevaka utvecklingen och karriärmöjligheterna i ditt yrke.

Det första steget ut i ditt nya yrkesliv är ett steg av många som kommer ske i framtiden. Hur dessa steg ska tas kan vara svårt att välja och avgöra. Med SRATs karriärcoacher kan du sätta upp mål, utforma strategier och hitta dina drivkrafter för ditt kommande steg i yrkeslivet. Vi hjälper dig att nå dina mål. 

Saco har ett nätverk för dig som nyligen blivit yrkesverksam och det anordnas reglebundet träffar. Läs mer om nätverket.

SRAT karriär

För dig som exempelvis är ska ta ett nytt steg i karriären eller är på väg in i arbetslivet.

Koll på din lön?

Ska du ha lönesamtal, byta jobb eller har du kanske förändrat din nuvarande tjänst? Gå in och kolla löneläget i Saco Lönesök eller i våra statistikblad så är du förberedd.