Akademiker i samhällsbärande professioner

För dig som är chef

Chefens roll har förändrats mycket över tid. Det ställs idag betydligt större krav än tidigare. Bland mycket annat ska du kunna driva verksamheten framåt, kanske göra nedskärningar samtidigt som du också ska kunna genomföra lönesättande samtal och fungera som coach för den egna personalen.

Kvinna och man

För en chef är det därför mycket viktigt att ha någon att vända sig till när det gäller såväl den egna yrkesrollen som den egna anställningen. En chef är ofta ensam om att ta de svåra besluten och samtalen. Med ett medlemskap i SRAT får du ett stöd och en given samtalspartner.

SRAT organiserar chefer inom alla arbetsmarknadssektorer. Oavsett arbetsgivare är många problemställningar gemensamma. SRAT har lång och gedigen erfarenhet av att stödja chefer på alla nivåer.

SRATs kansli erbjuder stöd av kunniga och engagerade förhandlare som har stor erfarenhet av att stödja chefer. Stödet kan avse allt från karriärdiskussioner som hjälp med enskild lönerådgivning. I den mån förhandlingshjälp efterfrågas kan även detta erbjudas.

Meddela oss att du är chef

Vill du ha löpande information om aktiviteter och förmåner för chefer ber vi dig registrera att du är chef på Min sida.

Vi erbjuder

 • Rådgivning och förhandlingshjälp. Hos oss får du arbetsrättslig rådgivning och stöd vid förhandling som gäller dina anställningsvillkor.
 • Lönestatistik för chefer.
 • Coachning för chefer.
 • Med SRATs chefsförhandlare kan du som chef prata lön, få rådgivning avseende dina anställningsvillkor eller hjälp och stöd i karriären.
 • 15 procents rabatt på utbildningar hos Gällöfsta Perlan ledarskap. De erbjuder bland annat kurser i Utvecklande ledarskap, UGL, Hållbar förändringsledning, Leda på distans, Ledarskap utan chefskap och mycket mer. För att nyttja rabatten, ange SRAT 2018 i samband med bokning.
 • Chefstidningen utan kostnad. Registrera att du är chef på Min sida.
 • Om du är ny i en chefsroll måste du både hitta din egen drivkraft och tydliggöra ditt uppdrag. Här är tre konkreta råd till dig som är ny som chef.
 • Nio råd om kompetensutveckling för chefer.
 • SRAT erbjuder bland annat ledarskapslitteratur som kan vara till hjälp i chefsrollen och i din yrkesutövning.
 • Läs mer om alla dina medlemsförmåner. Information om försäkringar.
 • Chefsnätverk i samarbete med andra Sacoförbund. Se kalendern.
 • Sacos grupp för chefer på LinkedIn.
 • Sacos chefsverksamhet, chefsguider och nyhetsbrev
 • E-utbildning om "Hållbart medarbetarskap och ledarskap - när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras" (att genomföras gemensamt för  arbetsgivarföreträdare och medarbetar i statlig sektor).
 • Chefoskopet. Ett forskningsbaserat verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. (kommun/region)

Nyheter för chefer

01 mars 2019, 09:57

Ny chefsguide: Så gör du chefskarriär

21 december 2017, 09:06

Ny medlemsförmån: Karriärcoaching för Chefer & Egenföretagare

14 oktober 2016, 15:46

Nio råd om kompetensutveckling för chefer