Akademiker i samhällsbärande professioner

Yrkesverksam - 65 år eller äldre

Många väljer att jobba kvar efter pensionsåldern. Här har vi samlat information om vad som gäller om du väljer att fortsätta arbeta och om du börjar en ny anställning efter pensionsåldern.

Anställningsskydd

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad arbetstagaren fyller 68 år. Från 1 januari 2023 till utgången av den månad arbetstagaren fyller 69 år. Det är alltså en rättighet för dig att stanna kvar i anställning, ingen skyldighet.

Om arbetsgivaren inte vill att du ska fortsätta arbeta när du har blivit 68 respektive 69 år. Du har rätt till en månads uppsägningstid. Observera att det kan uppstå ett glapp i försörjningen då det vanligtvis tar tre månader att få ut allmän pension. Därför rekommenderar vi att försöka ha en dialog med arbetsgivaren så långt det går. Du som arbetstagare har ett sämre anställningsskydd vid uppnådd ålder, vilket innebär att du inte omfattas av reglerna om företrädesrätt till återanställning och turordning.

Ny anställning

Om du nyanställs hos en arbetsgivare efter att du har uppnått åldern ovan, kan du visstidsanställas. Din visstidsanställning övergår då inte automatiskt till en tillsvidareanställning. Du kan alltså vara visstidsanställd under hela din anställningstid efter att ha fyllt 68 respektive 69 år.

Det kan finnas särskilda regler även i det kollektivavtal som eventuellt gäller på din arbetsplats. Kontakta gärna SRAT för ytterligare information.

Pension

Källa: pensionsmyndigheten.se

Reglerna i LAS har anpassats till de förväntade ändringarna av pensionsreglerna. De ändringar som riksdagen beslutar om gäller den allmänna pensionen och inte tjänstepensionen som du eventuellt har tjänat in.

Garantipensionen kan tas ut tidigast vid 65 års ålder. Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras på ditt civilstånd, hur stor dina inkomstgrundande pensioner är och hur länge du bott i Sverige.

Riktålder

Beräkning av allmän pension kommer att kopplas till en riktålder som fastställs årligen. Riktåldern är kopplad till den förväntade medellivslängdens utveckling. Den riktålder som fastställs ett visst år tillämpas först sex år senare. Den riktålder som fastställs i december 2019 kommer att tillämpas 2026. Riktåldern kan ändras med högst ett år i taget och högst vart tredje år.

2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 62 år. De som är födda 1959 och senare kan tidigast ta ut sin pension från och med den månad de fyller 62år. De som är födda 1958 eller tidigare kan fortfarande ta ut pension tidigast från 61 år.

Framtida förändringar

  • 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 63 år. Är du född 1961 eller 1962 kan du tidigast ta ut din allmänna pension vid 63 års ålder.
  • 2023 höjs den lägsta åldern för att få garantipension och bostadstillägg till 66 år. Är du född 1958 eller 1959 kan du tidigast få garantipension och bostadstillägg från 66 års ålder.

Beroende på hur prognoser och framtida riktåldrar fastställs kan riktåldern 2026 bli 67år samt att lägsta ålder för uttag av allmän pension blir 64 år.

Bra att känna till

Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir pensionen du får ut per månad livet ut eftersom pengarna måste räcka längre. Den störta positiva effekten på den allmänna pensionen har ett längre arbetsliv och intjänande.

Aktivera ditt konto på www.minpension.se så får du en bra överblick över din pension samt att du själv kan göra prognoser. Du behöver bank-ID för att aktivera tjänsten.