Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket

Ordinarie avgift: 230 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 180 kronor/månad

Passiv/pensionär (SRAT Hälsoskydd och SRAT inkomstförsäkring ingår inte): 30 kronor/månad via överflytt till SRAT-A

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Srat-föreningen vid Fortifikationsv” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.

 

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 130 kronor per månad.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se