Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter Svenska Barnmorskeförbundet

Gäller från 1 januari 2019

Ordinarie avgift (arbetar 51-100%): 295 kronor/månad

Halv avgift (arbetar upp t o m 50%): 265 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första
yrkesverksamma året:
231 kronor/månad

Egenföretagare och arbetssökande: 210 kronor/månad

Föräldralediga och långtidssjukskrivna: 245 kronor/månad

Barnmorskestudent: * Gratis

Pensionär:* 50 kronor/månad

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring. Tiden för studentmedlemskapet räknas dock som kvalifikationstid i båda försäkringarna.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Svenska Barnmorskeförbundet” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.

Du som betalar din medlemsavgift från utlandet behöver följande uppgifter:
IBAN: SE15 8000 0832 7969 4327 0832
BIC: SWEDSESS