Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF

Ordinarie avgift: 220 kr/mån (dubbelansluten Akavia 240 kr/mån)

DIP/UAP/TAMBS - reducerad avgift under 6 månader under förutsättning att medlemskap ingås senast 6 månader efter anställningsdatum : 110kr/mån (142 kr/mån dubbelansl Akavia)

Ordinarie avgift efter 65 års ålder: 183 kr/mån (215 kr/mån dubbelansl Akavia)

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 170 kronor/mån

Passiv: 30 kr/mån (77 kr/mån dubbelansl Akavia)*

Pensionär: 25 kr/mån*

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Utrikesförvaltningens Personalförening” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 130 kronor per månad.

UPFs kansli

Magnus Nordström, ordförande
Tfn arb 08-405 3915
magnus.nordstrom@gov.se

August Borg
Tfn arb 08-405 5573
august.borg@gov.se

UPF/UD
103 39 Stockholm
Besök: Beridarebangatan 1, plan 11