Medlemsavgifter SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket

Ordinarie avgift: 230 kronor/månad

Passiv/pensionär (SRAT Hälsoskydd och SRAT inkomstförsäkring ingår inte): 30 kronor/månad via överflytt till SRAT-A

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då betalas medlemsavgiften i efterskott. I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 110 kronor per månad.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se