Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket

Ordinarie avgift: 230 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 180 kronor/månad

Passiv/pensionär (SRAT Hälsoskydd och SRAT inkomstförsäkring ingår inte): 30 kronor/månad via överflytt till SRAT-A

Skattereduktion på medlemsavgiften

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för inkomstår 2019 medges skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019. Skattereduktionen medges med 25 procent av den inbetalda avgiften om den har uppgått till minst 400 kr. SRAT lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Srat-föreningen vid Fortifikationsv” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. E-faktura kommer att införas under 2020.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 110 kronor per månad.

Kontakta oss