Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter Svenska Barnmorskeförbundet

Gäller från 1 januari 2019

Ordinarie avgift (arbetar 51-100%): 295 kronor/månad

Halv avgift (arbetar upp t o m 50%): 265 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första
yrkesverksamma året:
231 kronor/månad

Egenföretagare och arbetssökande: 210 kronor/månad

Föräldralediga och långtidssjukskrivna: 245 kronor/månad

Barnmorskestudent: * Gratis

Pensionär:* 50 kronor/månad

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring. Tiden för studentmedlemskapet räknas dock som kvalifikationstid i båda försäkringarna.

Skattereduktion på medlemsavgiften

 

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för inkomstår 2019 medges skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019. Skattereduktionen medges med 25 procent av den inbetalda avgiften om den har uppgått till minst 400 kr. SRAT lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Svenska Barnmorskeförbundet” som betalningsmottagare.

I annat fall faktueras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.

Du som betalar din medlemsavgift från utlandet behöver följande uppgifter:
IBAN: SE15 8000 0832 7969 4327 0832
BIC: SWEDSESS