Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter
Trafik och Järnväg - TJ

Gäller från 1 januari 2020.

Ordinarie avgift: 240 kronor/månad

Halv avgift: 140 kronor/månad

Arbetssökande: 155 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 190 kronor/månad

Pensionär/passiv*: 30 kronor/månad

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd och SRAT Inkomstförsäkring.

Kontakta SRATs kansli för mer information om regler för avgiftsnedsättning vid deltidsanställning, föräldraledighet, långvarig sjukskrivning eller pension.

Det finns även möjlighet till dubbelanslutning med några av Saco-förbunden.

Skattereduktion på medlemsavgiften

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för inkomstår 2019 medges skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019. Skattereduktionen medges med 25 procent av den inbetalda avgiften om den har uppgått till minst 400 kr. SRAT lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Trafik och Järnväg” som betalningsmottagare.

I annat fall faktueras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.