Medlemsavgifter

De här medlemsavgifterna gäller för dig som inte ingår i en förening med egen ekonomi. Dessa föreningar har andra medlemsavgifter (se länkar längst ned på sidan).

Ordinarie avgift: 225 kronor/månad

Ordinarie avgift, halvtid (50% tjänstgöring eller mindre): 186 kronor/månad

Egenföretagare: 129 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året: 161 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året, halvtid (50% tjänstgöring eller mindre): 138 kronor/månad

Arbetssökande på heltid: 129 kronor/månad 

Pensionär:*  30 kronor/månad

Passiv* (om du har sjukersättning, saknar arbetsgivare men inte är arbetssökande, pensionär eller student): 30 kronor/månad 

Student* (registrerad på institution vid universitet eller högskola för minst en termins yrkesinriktade studier (30 hp) eller studier som ska leda till akademisk examen, kandidatexamen eller magisterexamen. Styrks med registreringsbevis): Gratis

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd och SRAT Inkomstförsäkring. Tiden för studentmedlemskapet räknas dock som kvalifikationstid i båda försäkringarna.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då betalas medlemsavgiften i efterskott. I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. Avgiften betalas in på bankgiro 224-5462.

Föreningar med egen ekonomi

Följande föreningar har annan medlemsavgift än ovan angivna: