Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter

De här medlemsavgifterna gäller för dig som inte ingår i en förening med egen ekonomi. Dessa föreningar har andra medlemsavgifter (se länkar längst ned på sidan).

Ordinarie avgift (tjänst 51-100%): 225 kronor/månad

Halv avgift (tjänst upp till 50%, ej i kombination med annan inkomst): 186 kronor/månad

Reducerad avgift efter examen under första yrkesverksamma året: 161 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 175 kronor/månad

Arbetssökande på heltid: 129 kronor/månad

Egenföretagare: 129 kronor/månad

Pensionär:*  30 kronor/månad

Passiv* (om du har sjukersättning, saknar arbetsgivare men inte är arbetssökande, pensionär eller student): 30 kronor/månad 

Student* (registrerad på institution vid universitet eller högskola för minst en termins yrkesinriktade studier (30 hp) eller studier som ska leda till akademisk examen, kandidatexamen eller magisterexamen. Styrks med registreringsbevis): Gratis

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd och SRAT Inkomstförsäkring. Tiden för studentmedlemskapet räknas dock som kvalifikationstid i båda försäkringarna.

Skattereduktion på medlemsavgiften

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för inkomstår 2019 medges skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019. Skattereduktionen medges med 25 procent av den inbetalda avgiften om den har uppgått till minst 400 kr. SRAT lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”SRAT” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. E-faktura kommer att införas under 2020.

Föreningar med egen ekonomi

Följande föreningar har annan medlemsavgift och annat autogirokonto än ovan angivna: