Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF

Ordinarie avgift: 220 kr/mån

Ordinarie avgift, dubbelansluten Akavia: 240 kr/mån

DIP/UAP/TAMBS - reducerad avgift under 6 månader under förutsättning att medlemskap ingås senast 6 månader efter anställningsdatum : 110kr/mån

Ordinarie avgift efter 65 års ålder: 183 kr/mån

Ordinarie avgift efter 65 års ålder, dubbelansluten Akavia: 215 kr/mån

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 170 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven dubbelansluten Akavia: 190 kronor/månad

Passiv: 30 kr/mån*

Passiv, dubbelansluten Akavia: 77 kr/mån*

Pensionär: 25 kr/mån*

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Utrikesförvaltningen Personal” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 140 kronor per månad.

UPFs kansli

Magnus Nordström, ordförande
Tfn arb 08-405 3915
magnus.nordstrom@gov.se

August Borg
Tfn arb 08-405 5573
august.borg@gov.se

UPF/UD
103 39 Stockholm
Besök: Beridarebangatan 1, plan 11