Medlemsavgifter Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF

Ordinarie avgift: 220 kr/mån

Ordinarie avgift, dubbelansluten Jusek: 240 kr/mån

Reducerad avgift (50% tjänstgöring eller mindre, alternativt DIP/UAP under utbildning): 110kr/mån

Ordinarie avgift efter 65 års ålder: 183 kr/mån

Ordinarie avgift efter 65 års ålder, dubbelansluten Jusek: 215 kr/mån

Passiv: 30 kr/mån*

Passiv, dubbelansluten Jusek: 77 kr/mån*

Pensionär: 25 kr/mån*

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då betalas medlemsavgiften i efterskott. I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. Avgiften betalas in på bankgiro 5884-6932.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 110 kronor per månad.

UPFs kansli

Anna Wrange, ordförande
Tfn arb 08-405 5240
anna.wrange@gov.se

Agneta Malmsten-Otte
Tfn arb 08-405 5140
agneta.malmsten-otte@gov.se

UPF/UD
103 39 Stockholm
Besök: Beridarebangatan 1, plan 11