Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF

Ordinarie avgift: 220 kr/mån

Ordinarie avgift, dubbelansluten Akavia: 240 kr/mån

DIP/UAP/TAMBS - reducerad avgift under 6 månader under förutsättning att medlemskap ingås senast 6 månader efter anställningsdatum : 110kr/mån

Ordinarie avgift efter 65 års ålder: 183 kr/mån

Ordinarie avgift efter 65 års ålder, dubbelansluten Akavia: 215 kr/mån

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 170 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven dubbelansluten Akavia: 190 kronor/månad

Passiv: 30 kr/mån*

Passiv, dubbelansluten Akavia: 77 kr/mån*

Pensionär: 25 kr/mån*

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring.

Skattereduktion på medlemsavgiften

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för inkomstår 2019 medges skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019. Skattereduktionen medges med 25 procent av den inbetalda avgiften om den har uppgått till minst 400 kr. SRAT lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Utrikesförvaltningen Personal” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. E-faktura kommer att införas under 2020.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 110 kronor per månad.

UPFs kansli

Anna Wrange, ordförande
Tfn arb 08-405 5240
anna.wrange@gov.se

Agneta Malmsten-Otte
Tfn arb 08-405 5140
agneta.malmsten-otte@gov.se

UPF/UD
103 39 Stockholm
Besök: Beridarebangatan 1, plan 11