Medlemsavgifter Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF

Ordinarie avgift: 220 kr/mån

Ordinarie avgift, dubbelansluten Jusek: 240 kr/mån

DIP/UAP/TAMBS - reducerad avgift under 6 månader under förutsättning att medlemskap ingås senast 6 månader efter anställningsdatum : 110kr/mån

Ordinarie avgift efter 65 års ålder: 183 kr/mån

Ordinarie avgift efter 65 års ålder, dubbelansluten Jusek: 215 kr/mån

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 170 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven dubbelansluten Jusek: 190 kronor/månad

Passiv: 30 kr/mån*

Passiv, dubbelansluten Jusek: 77 kr/mån*

Pensionär: 25 kr/mån*

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd samt SRAT Inkomstförsäkring.

Skattereduktion på medlemsavgiften

Från den 1 juli 2018 återinförs avdragsgill fackavgift. Avdraget är en skattereduktion på 25 procent av fackavgiften, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor per år. Avdraget sker automatiskt i deklarationen.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Utrikesförvaltningens personal” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. E-faktura kommer att införas under 2019.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 110 kronor per månad.

UPFs kansli

Anna Wrange, ordförande
Tfn arb 08-405 5240
anna.wrange@gov.se

Agneta Malmsten-Otte
Tfn arb 08-405 5140
agneta.malmsten-otte@gov.se

UPF/UD
103 39 Stockholm
Besök: Beridarebangatan 1, plan 11