Utgivning/annonsering
Essens

Utgivningsplan 2020

Nr 1
Annonsstopp den 10 februari 2020
Utgivning den 4-6 mars 2020

Nr 2
Annonsstopp den 11 maj 2020
Utgivning den 5-9 juni 2020

Nr 3
Annonsstopp den 28 augusti 2020
Utgivning den 23-25 september 2020

Nr 4
Annonsstopp den 6 november 2020
Utgivning den 2-4 december 2020

Annonspriser och mått

Kvartssida, stående
79 x 109 mm
4.500 kr

Kvartssida, liggande
163 x 51 mm
4.500 kr

Halvsida, liggande
163 x 109 mm
8.500 kr

Halvsida, stående
79 x 225 mm
8.500 kr

Helsida
198 x 264 mm
Utfall +5 mm
16.500 kr

4:e omslag (= sista sidan)
198 x 234 mm
18.000 kr

Annonsbokning

Marie Norell
08-442 44 77
marie.norell@srat.se

Kontakt

Kommunikatör Marie Norell
08-4424477
marie.norell@srat.se