Utgivning/annonsering

Utgivningsplan 2018

        
Nr 1

Annons-/manusstopp den 15 februari
Utgivning vecka 10 (5-9 mars).

Nr 2
Annons-/manusstopp den 17 april
Utgivning vecka 19 (7-11 maj).

Nr 3
Annons-/manusstopp den 18 juni
Utgivning vecka 28 (9-13 juli).

Ny tidning och nytt namn: ESSENS
 
Nr 4

Annons-/manusstopp den 20 september.
Utgivning vecka 42 (15-19 oktober).

Nr 5
Annons-/manusstopp den 20 november.
Utgivning vecka 51 (17-21 december).

Annonsering i Essens från 4-2018

    
Kvartssida, stående
79 x 109 mm
4.500 kr

Kvartssida, liggande
163 x 51 mm
4.500 kr

Halvsida, liggande
163 x 109 mm
8.500 kr

Halvsida, stående
79 x 225 mm
8.500 kr

Helsida
198 x 264 mm
Utfall +5 mm
16.500 kr

4:e omslag
198 x 234 mm
18.000 kr

Annonsbokning

Marie Norell
08-442 44 77
marie.norell@srat.se

Kontakt

Kommunikatör Marie Norell
08-4424477
marie.norell@srat.se