Fakta SRAT-informationen

SRAT-informationen når akademiker, kvalificerade tjänstemän, specialister och chefer inom hälsa, kommunikation och förvaltning; exempelvis audionomer, hälsovetare, kiropraktorer, logopeder, lotsar, tandhygienister, optiker, flygtekniker, diplomater/UD-tjänstemän med flera.

Tidningen är momsbefriad.

Ansvarig utgivare
Elisabeth Mohlkert

Redaktör/layout
Marie Norell

Våra läsare
Medelålder: 47 år
Könsfördelning: 70 % kvinnor, 30 % män

Om tidningen
Format: A4
Färg: 4-färg
Papper omslag: 130 g Multiart Silk (Svanenmärkt)
Papper inlaga: 90 g G-print (Svanenmärkt)
Antal nr/år: 5
Upplaga: 15.200 ex
Tryckeri: Linderoths tryckeri

ISSN
0283-9016

Ansvarig utgivare

Förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert
08-4424465
elisabeth.mohlkert@srat.se

Kontakt

Kommunikatör/redaktör Marie Norell
08-4424477
marie.norell@srat.se