Fakta SRAT-informationen

SRAT-informationen (ESSENS från 4-2018) når akademiker i samhällsbärande professioner inom hälsa, kommunikation och förvaltning; exempelvis audionomer, hälsovetare, kiropraktorer, logopeder, lotsar, tandhygienister, optiker, flygtekniker, diplomater/UD-tjänstemän med flera.

Tidningen är momsbefriad.

Ansvarig utgivare
Elisabeth Mohlkert

Redaktör/layout t.o.m. nr 3-2018
Marie Norell

Redaktör fr.o.m. nr 4-2018
Johanna Kvarnsell
073 704 43 86
johanna.kvarnsell@a4.se

Våra läsare

Medelålder: 47 år
Könsfördelning: 70 % kvinnor, 30 % män

Om tidningen
Format: 198 x 264
Färg: 4-färg
Papper omslag: 200 g Arctic Silk (Svanenmärkt)
Papper inlaga: 100 g Amber graphic(Svanenmärkt)
Antal nr/år: 5 (från 2019 4 nr/år) 
Upplaga: 15.200 ex
Tryckeri: Linderoths tryckeri

ISSN
SRAT-informationen 0283-9016

Ansvarig utgivare

Förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert
08-4424465
elisabeth.mohlkert@srat.se

Kontakt

Kommunikatör Marie Norell
08-4424477
marie.norell@srat.se