Medlemstidning – SRAT - Akademiker i samhällsbärande professioner

SRAT-informationen

SRAT-informationen är medlemstidningen för alla medlemmar i SRAT. Tidningen kommer ut med fem nummer/år. Från och med oktober heter medlemstidningen Essens.

I det sista numret av SRAT-informationen (3-2018) kan du bland annat läsa om följande:

  • Vi rapporterar från SRATs förbundsmöte som genomfördes i juni.
  • Säker till sjöss med hjälp av SRATs medlemmar. Flera av våra medlemsgrupper inom Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen med flera jobbar med sjösäkerhet. Spännande verksamhet.
  • Island är först ut med en lag om jämställda löner. Hur ska man klara av att följa den lagen? Vi har gjort ett reportage.
  • Två porträtt, dels om en optiker som blev arbetförmedlare, dels en tandhyienist som blev tandvårdsdirektör. 
  • Med mera ...