SRAT-informationen

SRAT-informationen är medlemstidningen för alla medlemmar i SRAT. Tidningen kommer ut med fem nummer/år.

I det senaste numret (2-2018) kan du bland annat läsa om följande:

  • Förebygg och hantera sexuella trakasserier på jobbet.
  • Audionom gör skillnad och kämpar för bättre hörselvård i Georgien.
  • En hel bilaga med tips för dig som vill byta jobb eller som söker jobb.
  • Vi förklarar varför kollektivavtal är bra.
  • Lönedelegation är viktig för medlemmarna. I Västerbotten funkar det väldigt bra! Läs om hur de jobbar.
  • Med mera ...