Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsinflytande

Beslut och inflytande hos medlemmen.

Hos SRAT står du som medlem i centrum. Vi vill att beslut och inflytande ska ligga så nära medlemmen som möjligt. Därför är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar med egna styrelser. Föreningarna arbetar bland annat med professionsfrågor och kompetensutveckling med stöd av förbundskansliet.

Förbundsmötet

SRATs högsta beslutande organ sammanträder vart tredje år. Föreningarna har möjlighet att lämna in motioner. Har du någon fråga du vill väcka, gör du det genom din förening. Motion ska vara SRAT tillhanda senast den 15 mars det år som förbundsmöte genomförs.