Akademiker i samhällsbärande professioner

Försäkringar

När du är medlem i SRAT har du ett unikt trygghetspaket som ingår i ditt medlemskap. Du har också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom våra samarbetsparters. Flera av våra föreningar har dessutom egna försäkringslösningar.

Försäkringar som ingår i medlemsavgiften


SRAT Hälsoskydd
 (för yrkesverksamma, arbetssökande)
Försäkringen består av hälsoombud samt sjukförsäkring (om du bedöms vara minst 50 procents arbetsoförmögen) upp till 90 procent av inkomsten under högst nio månader. Hälsoombudet fungerar som ett bra stöd för att påskynda rehabiliteringen om du blir sjukskriven i mer än 14 dagar och det är viktigt att kontakta hälsoombudet i god tid för att få hjälp och för att anmäla skadan, telefon 0770-782060. För att kunna utnyttja försäkringen måste du ha varit medlem i minst 12 månader. Beroende på avtalsområde är det en karenstid på upp till ett år innan du får en inkomstförsämring.

Du kan boka tid för rådgivning på länken nedan.


SRAT Inkomstförsäkring
 (för yrkesverksamma, arbetssökande)
Försäkringen är ett komplement till den ersättning som betalas ut från arbetslöshetskassan. Betalas ut i maximalt 150 ersättningsdagar och kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100.000 kr/månad. Under länken nedan kan du räkna ut hur mycket du får i ersättning genom försäkringen. För att kunna utnyttja försäkringen måste du ha varit medlem i SRAT i minst 12 månader. Du måste också vara medlem i Akademikernas a-kassa.


Sjukkapitalförsäkring under hela studietiden
 (för studenter)
Under hela din studietid omfattas du kostnadsfritt av en sjukkapitalförsäkring (max 60 månader).


Loss of license (för flygtekniker)
Föreningen har byggt upp en loss of license-fond som är en form av försäkring för medlemmar som av hälsoskäl mister sin behörighet till yrket. Upp till fem prisbasbelopp utbetalas som ett engångsbelopp beroende på bland annat ålder. Alla betalande medlemmar omfattas efter 24 månaders medlemskap.


Försäkringar som du har kostnadsfritt i början av ditt medlemskap


Liv-, sjukkapital-, olycksfalls- och diagnosförsäkring under minst tre månader
 (för yrkesverksamma, arbetssökande)
Som yrkesverksam medlem ansluts du automatiskt utan kostnad till försäkringen under minst tre månader, under förutsättning att du inte tackar nej till erbjudandet. Vill du behålla försäkringen får du efter de tre fria månaderna börja betala en premie.

Nu kan du boka en timmes försäkringsrådgivning hos Folksam


Försäkringar som du tecknar själv


Vi kan erbjuda förmånliga och prisvärda försäkringar genom samarbeten med olika försäkringsbolag. Men du bör själv göra jämförelser på marknaden så att du är nöjd med det försäkringsval du gör.

Personförsäkring vid uppdrag för svenska myndigheter i oroliga och krisdrabbade områden
Personförsäkringar har i normala fall begränsningar vid krig. Dessa begränsningar rör sjuk-, sjukkapital-, diagnos-, olycksfall- samt livförsäkring. Med krig avses krigstillstånd, krigsförhållanden, krigsliknande oroligheter, inbördeskrig, revolution eller uppror.

Du har nu möjlighet att genom medlemskapet i SRAT teckna en sådan försäkring. Kontakta Folksam direkt för mer information: benny.granberg@folksam.se, 08-772 81 59

Kollektivavtalade försäkringar


Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du också rätt till avtalsförsäkringar som kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet.

SRATs unika trygghetspaket

Kontakta Folksam

Kundservice (ej inkomstförsäkring, se nedan)
0771-950 950

Företagsförsäkringar
08-772 86 35

Anmäl skada & växel
0771-960 960

Hälsoombud (ingår i SRAT Hälsoskydd)
0770-782 060

Inkomstförsäkringen
0770-782 050
kundservice@
inkomstforsakring.com