Medlemsförmåner för dig som är pensionär eller passiv medlem

Trots att medlemsavgiften är kraftigt reducerad för dig som är pensionärsmedlem eller passiv medlem har du ändå tillgång till flera medlemsförmåner.

Trygghet

Medlemsförmåner – mervärde