För dig som är egen företagare eller funderar på att bli

Böcker med 20 procents rabatt

Aktiebolag
Skatt, ekonomi och juridik

Anställda

Anställda
Praktisk handbok för arbetsgivare 

Bokföring och bokslut i enskild firma
- förenklat årsbokslut enligt K1-reglerna

Bokslut och årsredovisning i mindre aktiebolag - K2

Enskild firma
Skatt, deklaration, ekonomi och juridik

Fåmansföretag
Skatteregler och skatteplanering

Marknadsföring för småföretag

Prissättning
Praktisk handbok

Skatteplanering i aktiebolag