Föreningar med egen digital medlemsansökan

Medlemskap
i a-kassan

När du söker medlemskap i SRAT och dess föreningar blir du INTE automatiskt ansluten till a-kassan.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en separat ansökan. Information om medlemskap och ansökan finns på Akademikernas a-kassas webbplats.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se