Löneenkät

Löneenkäten för 2017 är stängd.

Ett stort tack till de medlemmar som besvarat enkäten och därmed hjälpt oss få fram ett bra underlag inför lönerådgivningar. Resultatet för 2017 finns nu tillgängligt i Saco Lönesök.

Följande föreningars medlemmar har omfattats av löneenkäten

  • Audionomerna
  • HälsoAkademikerna
  • Saco-förbundens personalförening (SFP)
  • SRATs allmänna avdelning, SRAT-A
  • SRAT Arbetsmarknad
  • Svenska Logopedförbundet
  • Svensk Flygteknikerförening
  • Svensk Optikerförening
  • Svensk Perfusionistförening
  • Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Vill du fylla i löneenkäten på webben nästa år?
Gå in på Min sida och lägg till din e-postadress