Akademiker i samhällsbärande professioner

Löneenkät 2022

Tillsammans skapar vi grym lönestatistik!

Två personer som samtalar med varandra på ett möte.Löneenkäten är stängd och lönestatistik för 2022 finns i Saco lönesök.

Följande föreningars medlemmar har omfattats av löneenkäten:

 • AEAs personalförening
 • Audionomerna
 • HälsoAkademikerna
 • Saco-förbundens personalförening
 • SRATs allmänna avdelning, SRAT-A
 • SRAT Arbetsmarknad
 • Svenska Barnmorskeförbundet
 • Svenska Logopedförbundet
 • Svensk Flygteknikerförening
 • Svensk Optikerförening
 • Svensk Perfusionistförening
 • Sveriges Tandhygienistförening
 • Trafik och Järnväg - TJ