Akademiker i samhällsbärande professioner

Löneenkät 2022

Tillsammans skapar vi grym lönestatistik!

Två personer som samtalar med varandra på ett möte.Det är enkelt: ju fler som svarar på enkäten, desto bättre verktyg blir statistiken i löneprocesser. Kika i din mejl eller hör av dig till enkat@srat.se för att bidra med dina svar. 

Svara på löneenkäten senast 31/12

Siffrorna uppdateras under första kvartalet 2023. Som medlem har du alltid tillgång till lönestatistiken via Saco lönesök.

Följande föreningars medlemmar har omfattats av löneenkäten:

 • AEAs personalförening
 • Audionomerna
 • HälsoAkademikerna
 • Saco-förbundens personalförening
 • SRATs allmänna avdelning, SRAT-A
 • SRAT Arbetsmarknad
 • Svenska Barnmorskeförbundet
 • Svenska Logopedförbundet
 • Svensk Flygteknikerförening
 • Svensk Optikerförening
 • Svensk Perfusionistförening
 • Sveriges Tandhygienistförening
 • Trafik och Järnväg - TJ