Svara på 2019 års löneenkät

Den 7 november 2019 skickar SRAT ut löneenkäten som bildar underlag för SRATs populära och efterfrågade lönestatistik samt till Saco LöneSök - Sveriges bästa lönestatistik. Det lönar sig att svara. Ditt svar behövs!

Vem ska svara?

Samtliga medlemmar i nedanstående föreningar ska besvara enkäten, oavsett om du arbetar privat (dock ej egenföretagare), statligt eller i kommun/region.

 • AEAs personalförening
 • Audionomerna
 • HälsoAkademikerna
 • Saco-förbundens personalförening
 • SRATs allmänna avdelning, SRAT-A
 • SRAT Arbetsmarknad
 • Svenska Barnmorskeförbundet
 • Svenska Logopedförbundet
 • Svensk Flygteknikerförening
 • Svensk Optikerförening
 • Svensk Perfusionistförening
 • Sveriges Tandhygienistförening
 • Trafik och Järnväg - TJ

Varför ska jag svara?

Genom att besvara enkäten bidrar du till att SRAT kan ge dig bra lönerådgivning vid lönesamtal eller när du ska börja ett nytt jobb. Är du intresserad av att se hur det genomsnittliga löneläget ser ut för medlemmar med ditt födelseår/examensår/län respektive din arbetsmarknadssektor? Lönestatistiken ger dig svaret.

Gör så här!

Du som är medlem i någon av ovanstående föreningar och har en e-postadress registrerad i medlemsregistret får automatiskt en länk till enkäten utskickad via e-post. Hör gärna av dig om du tror att vi saknar din e-postadress – kansli@srat.se eller ring till medlemsservice på telefon 08-4424460.

Frågor

Om du har frågor om enkäten är du välkommen att kontakta Susanne Rönngren, IT-samordnare på SRATs kansli tel 08-4424472,

susanne.ronngren@srat.se