Akademiker i samhällsbärande professioner

Svara på 2021 års löneenkät

Den 2 november 2021 skickar SRAT ut löneenkäten som bildar underlag för SRATs populära och efterfrågade lönestatistik samt till Saco LöneSök - Sveriges bästa lönestatistik. Det lönar sig att svara. Ditt svar behövs! Enkäten stängs den 31 januari 2022.

Vem ska svara?

Samtliga medlemmar i nedanstående föreningar ska besvara enkäten, oavsett om du arbetar privat (dock ej egenföretagare), statligt eller i kommun/region.

 • Akademikernas a-kassas personalförening
 • Audionomerna
 • HälsoAkademikerna
 • Saco-förbundens personalförening
 • SRATs allmänna avdelning, SRAT-A
 • SRAT Arbetsmarknad
 • Svenska Barnmorskeförbundet
 • Svenska Logopedförbundet
 • Svensk Flygteknikerförening
 • Svensk Optikerförening
 • Svensk Perfusionistförening
 • Sveriges Tandhygienistförening
 • Trafik och Järnväg - TJ

Varför ska jag svara?

Genom att besvara enkäten bidrar du till att SRAT kan ge dig bra lönerådgivning vid lönesamtal eller när du ska börja ett nytt jobb. Är du intresserad av att se hur det genomsnittliga löneläget ser ut för medlemmar med ditt födelseår/examensår/län respektive din arbetsmarknadssektor? Lönestatistiken ger dig svaret.

Har du inte fått någon enkät?

Du som är medlem i någon av ovanstående föreningar och har en e-postadress registrerad i medlemsregistret får automatiskt en länk till enkäten utskickad via e-post. Har du inte fått någon ber vi dig att gå in på Min sida och kontrollera din e-postadress. Du kan också höra gärna av dig om du tror att vi saknar din e-postadress – kansli@srat.se eller medlemsservice, 08-4424460.

Frågor

Om du har frågor om enkäten är du välkommen att kontakta Katarina Lundberg på SRATs kansli, katarina.lundberg@srat.se