En del av SRAT

Posters

Här publiceras posters alla får använda för att uppmärksamma Europeiska Logopedidagen på sitt jobb, sitt universitet, på biblioteket, vårdcentralen, barnhälsovården eller på någon annan plats där människor vistas som skulle kunna lära sig mer om logopeder och läs- och skrivsvårigheter.

Affich om dyslexi framtagen av årets arbetsgrupp för europeiska logopedidagen. Du hittar den i pdf-format här.