En del av SRAT

Posters

Här publiceras olika typer av material alla får använda för att uppmärksamma Europeiska Logopedidagen på sitt jobb, sitt universitet, på biblioteket, vårdcentralen, barnhälsovården eller på någon annan plats där människor vistas som skulle kunna lära sig mer om logopeder och autism.

Affischen ovanför vann årets affisch-tävling inom CPLOL för Europeiska Logopedidag. Affischen är tillverkad av en engelsk logopedstudent, här översatt till svenska och lite omarbetad. Skriv ut affischen ovanför som pdf här.

 

De fyra affischerna nedanför är tillverkade av logopeden Julia Andersson.

Affisch Europeiska Logopedidagen 2019

Skriv ut affischen ovanför som pdf här.

Affisch Europeiska Logopedidagen 2019

Skriv ut affischen ovanför som pdf här.

Affisch Europeiska Logopedidagen 2019

Skriv ut affischen ovanför som pdf här.

Skriv ut affischen ovanför som pdf här.

Logopeder borde vara en självklar del i samhällsinstanser där personer med autism får stödinsatser. De två tidslinjerna nedanför är tillverkade av Julia Andersson, Axel Bergström, Johanna Öhrn och Stina Lindkvist.

Skriv ut affischen ovanför som pdf här.

Skriv ut affischen ovanför som pdf här.