En del av SRAT

Filmer och länkar

Här publiceras filmer och länkar på årets tema för Europeiska logopedidagen autismspektrumtillstånd.

Logopedforumbloggen

 

Lisen Kjellmer och Fritjof Norrelgen om språkprofiler vid autism

Logopederna och forskarna Lisen Kjellmer och Fritjof Norrelgen forskar om autism och språkliga svårigheter inom ramen för ett större projekt där totalt 208 barn som fått en autismdiagnos tidigt i livet följs longitudinellt via Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. 

"Det behövs ökad medvetenhet om att de här barnen har språkliga svårigheter. Om omgivningen missar det, får det konsekvenser både för lärande och för social delaktighet."

 

Gunilla Thunberg om AKK vid autism

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är centralt i insatser över livsspannet till personer med autism. Gunilla Thunberg är logoped, forskare och dessutom förälder till en vuxen son med autism.  Hon delar med sig av en personlig berättelse om AKK i olika skeden av livet.

Carmela Miniscalco om teamarbete 

"När det gäller barn med autism behövs det fortsatt brobygge mellan olika aktörer så att barn och familjer kan få rätt stöd och insatser i rätt tid. .Det är viktigt att barn som både har autism och språkstörning får insatser för båda delarna. Logopeder måste  bli en självklar del i autismutredning av barn!"

Kajsa Lamm Laurin om ätsvårigheter vid autism

Kajsa Lamm Laurin har lång erfarenhet av att arbeta med barn med ätsvårigheter och delar. med sig av sina tankar kring varför det är viktigt att lyfta ätandet vid autism, varför ätsvårigheter bör benämnas som just ätsvårigheter och vad hon önskar av framtida insatser.

 Ulrika Aspeflo om autism i skolan

"Det handlar om kommunikation på så många sätt, på alla nivåer, mellan olika parter, föräldrar och professionella eller elever och om att göra elevens röst hörd och få eleven delaktig. Det är viktigt att vi försöker förstå oss på varför det är svårt för eleven och stötta eleven. I skolan är det extra tufft för eleven med autism och det är många som mår dåligt."

 

Filmer

Spanska logopeden Laura har producerat denna film för CPLOL inför Europeiska logopedidagen 6 mars! Hur många språk hör du i filmen?  

Titta gärna på de intressanta intervjuerna med:

  • Kajsa Lamm Laurin pratar om autism och ätande
  • Gunilla Thunberg pratar om autism och kommunikation
  • Ulrika Aspeflo pratar om autism och kommunikation

De kan även ses på Vimeo där de publicerats om du klickar här!

Kajsa Lamm Laurin

Gunilla Thunberg

Ulrika Aspeflo

 

Länkar där du kan läsa mer om autism

www.habilitering.se/autismforum
www.autism.se
www.hanen.org
www.attention.se
www.asha.org/public/speech/disorders/autism
www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders