En del av SRAT

Material för att underlätta kommunikation om våld och övergrepp

Under hösten har vi alla under hashtaggen #metoo tagit del av vittnesmål efter vittnesmål från personer som utsatts för sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier. Men hur vittnar man om övergrepp när man har kommunikationssvårigheter?

Personer med funktionsnedsättning löper ökad risk för att utsättas för våld. Den 6 mars är det Europeiska logopedidagen, denna gång med tema AKK. Här hittar du material och länkar som kan bidra till att personer med AKK kan kommunicera om övergrepp, våld och kroppslig integritet. 

Dubbelt utsatt är ett avslutat projekt om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. På hemsidan finns till exempel olika informationsmaterial, en genomgång av vokabulär för att prata om våld i nära relationer i sex olika symbolsystem för AKK, en rapport om framtagandet av 29 nya pictobilder på temat, samt ett Reda ut-häfte med tema våld.  

Hedersförtryck har ett kommunikationsverktyg där man med emojis kan berätta om vad man varit med om. Vokabulären fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck och täcker känslor, familjemedlemmar, resor, bröllop, sexuella övergrepp, våld och könsstympning.

Bildsamt är ett pågående projekt från DART om bilder som stöd i samtal om våld. 

Bildstöd är ett verktyg som kan användas för att skapa egna kommunikationsmaterial (kartor, scheman, informationsblad). Man kan också ta del av material som andra har skapat.

   

Mer om funktionnedsättning, våld och övergrepp

Dags att bryta tystnaden. I en debattartikel, ursprungligen publicerad i Upsala Nya Tidning, skriver representanter från Afasiförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Autism- och Aspergerförbundet och FUB - För barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning om utsatthet för våld och sexuella övergrepp hos personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. De lyfter fram behov av kompetenshöjning hos berörda myndigheter och att det måste bli möjligt att anmäla och diskutera dessa brott med hjälp av AKK och kognitivt stöd

Ja, det är verkligen hög tid att bryta tystnaden. Logoped Camilla Olsson på Afasiforskningsbloggen kommenterar debattartikeln ovan.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Utvecklingsområden till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Publikation från Myndigheten för delaktighet, 2017.

När samhället inte ser, hör eller förstår. Könsrelaterat våld och funktionshinder. Rapport från Nordens välfärdscenter, 2016.