Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2017-01-13

Eat safe and taste life!!

Temat för 2017 års europeiska logopedidag var dysfagi och ätsvårigheter. Sedan 2004 har 6 mars varit vikt åt logopedi i alla samarbetsorganisationer inom CPLOL - den europeiska federationen för logopeder.

Aktiviteter i samband med europeiska logopedidagen 2017

 

Stockholms län

Västra Götaland

 • Förtjockningsmedel till kaffet på studentkåren, Göteborg
 • Informationsfilm om logopedi, Angereds närsjukhus
 • Logopederna skötte Skaraborgs sjukhus Instagramkonto
 • Logopedimonter med live-FUS på Södra Älvsborgs sjukhus
 • Logopedimonter på NÄL i Trollhättan och Uddevalla sjukhus samt på NU-sjukvårdens intranät och på Facebook

Skåne

 • Kunskapsfrukost i Malmö med Verba Logopedi med rubriken "Att hitta rätt - i val av vård och insatser"
 • Logopedstudenter informerade om logopedi, dysfagi, Slof och Sloss på BMC, Lund

 

Uppsala län

 • Logopedstudenterna anordnade öppna föreläsningar med dysfagitema på BMC
 • Debattinlägg i UNT: För få logopeder

Västmanland

 

Östergötland

 • Inspirationsföreläsningar via logopedstudentsektionen, Linköping

Europeiska logopedidagen 2017 på studieorterna (Foto: Sloss)

 

Västerbotten

 

Gävleborg

 • Logopedimonter på Gävle sjukhus

 

Margareta Gonzalez-Lindh informerar (Foto: Region Gävleborg)

Värmland

 • Logopedimonter på Barn- och ungdomshabiliteringen

 

Örebro län

 • Logopedimonter på Karlskoga sjukhus

 

Material från Svenska Logopedförbundet

 

Så ser det ut när du sväljer from Svenska Logopedförbundet on Vimeo.

Eat safe and taste life! from Svenska Logopedförbundet on Vimeo.