Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Logopedidagen

Varje år, den 6 mars, uppmärksammas logopedi över hela Europa under den Europeiska logopedidagen. Temat för 2022 års europeiska logopedidag är logopedi genom hela livet.

Svenska Logopedförbundet tar då samtidigt med andra europeiska organisationer fram material som lyfter ett visst tema. Våra egna material hittar du under respektive dag här, och andra organisationers material via länkarna nedan. 

Svenska Logopedförbundet verkar för nordiskt och internationellt samarbete med logopedförbund och är en aktiv medlemspart i ESLA, den europeiska samarbetsorganisationen för logopedförbund.   

Internationella logopediska organisationer

 

Internationella logopediska kampanjer

Se även vår sammanställning av internationella kliniska riktlinjer!