Europeiska logopedidagen 2020

Temat för året europeiska logopedidag är Läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2004 har 6 mars varit vikt åt logopedi i alla samarbetsorganisationer inom CPLOL - den europeiska federationen för logopeder.

Här kommer material att puclieras inför europeiska logopedidagen. Kika in vad som gjorts tidigare år här på hemsidan!

En arbetsgrupp arbetar just nu med material om läs- och skrivsvårigheter för att uppmärksamma europeiska logopedidagen. Vill du bidra med något? Kontakta ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se