Europeiska logopedidagen

Den 6 mars uppmärksammar logopeder över hela Europa Logopedidagen. Ta del av filmer och posters om årets tema, autismspektrumtillstånd.

Svenska Logopedförbundet verkar för nordiskt och internationellt samarbete med logopedförbund och är en aktiv medlemspart i den europeiska samarbetsorganisationen för logopedförbund.

 

Internationella organisationer

Se även vår sammanställning av internationella kliniska riktlinjer!