Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta:

lina.oinert@logopedforbundet.se

Remissvar nationellt vårdprogram gliom

2016-06-20 15:13

Svenska logopedförbundet anser att vårdprogrammet för gliom är ett mycket väl genomarbetat dokume...

Logopeder behövs inom LSS

2016-06-17 07:50

Kompetens inom kommunikation behövs för att förebygga utåtagerande beteende i LSS-verksamheter. D...

Svenska Logopedförbundet växer!

2016-06-15 13:34

Glädjande nyheter inför sommaren: Svenska Logopedförbundets medlemsantal ökar och vi har nu drygt...

Dags att vårda vår kommunikation

2016-06-10 07:29

De flesta logopeder har någon gång hämtat en fyraåring i väntrummet, som halvt gråter i tron om a...

Nu finns Slof Skåne!

2016-05-30 21:55

Den 26 maj hölls ett uppstartsmöte i Lund, där medlemmarna beslutade att starta Slof Skåne, fasts...

Vad säger Slof om riktlinjerna för MS och Parkinson?

2016-05-01 14:14

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom ...

Medlemsträffar Slof Stockholms län

2016-04-29 10:51

Nu har du som är medlem i Slof och som jobbar i Stockholms län chansen att få ta del av massor av...

Ny gravidförsäkring från Akademikerförsäkringar

2016-04-24 14:37

Föräldrar borde ha rätt att ta lika stort ansvar för sina barn. När ett barn är fött kan alla...

Åtgärdsprogram ska förbättra rehab vid afasi

2016-03-04 07:00

Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och...

Lösningsfokus vid språkutredningar

2016-01-20 19:36

Uppdraget, inte diagnostyp, bestämmer hur du kan jobba. Det vittnar Helena Wilkås om. Hon gick fr...

Lindesberg satsade på logopeder

2016-01-19 19:38

Lindesbergs kommun är en av det växande antal orter som anställt en logoped i elevhälsan.

Sväljträning vid frukostbordet

2016-01-17 20:01

– Jag ser vad det finns för behov, åker hem till personen, och gör vad jag kan. Det Helena Svanbe...

Skolorna missar elever med grav språkstörning

2015-12-07 12:50

Regeringens utredare Jan Sydhoff föreslår en ny sorts undervisningsmiljöer samt regionala...

Logopedstudentdagarna 2015

2015-11-04 18:41

Den 9 till 11 oktober hölls Logopedstudentdagarna i Lund, arrangerat av Svenska logopedförbundets...

Utbildningsdag om språkstörning i skolåldern!

2015-11-02 21:43

Slof arrangerar en utbildningsdag den 18 januari i Umeå. Dagen vänder sig till personal i...

Nationella riktlinjer stamning

2015-10-21 18:26

Nationella riktlinjer för logopediska insatser vid stamning och stamningsproblematik är nu färdig...

Diagnosguide under utformning!

2015-10-20 07:00

Oklarheter kring diagnoskodning är ett nationellt problem och det gäller inte bara logopedkåren...

Talträning på distans i Västernorrland

2015-10-16 13:43

Långa avstånd har gjort att barn som är i stort behov av talträning inte fått någon hjälp på fler...

Revision - en kvalitetssäkring

2015-10-14 07:00

Revision av vårdval logopedi inom Stockholms läns landsting innebär en en kvalitetssäkring av...

Vad anser Stockholms logopeder om vårdval logopedi?

2015-10-12 07:00

2014 genomfördes en revision av delar av vårdval logopedi i Stockholms läns landsting (SLL) som...