Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta:

lina.oinert@logopedforbundet.se

Styrelsemöte 170907

2017-09-13 20:19

Styrelsen fastnade denna gång på bild

CATALISE på svenska

2017-08-24 20:52

Svensk sammanfattning av CATALISE-konsortiets internationella konsensus kring språkstörning samt ...

Slofs nya styrelse!

2017-06-30 12:00

Styrelsen fortsätter fokusarbetet inom områdena skola och äldreomsorg. I enlighet med...

Essence-team underlättar patientens väg genom vården

2017-06-12 16:41

I Hudiksvall startades hösten 2016 ett multidisciplinärt Essence-team under beteckningen...

Förbundsmöte med sikte på framtiden

2017-05-12 18:20

Den 12 maj samlades drygt 30 delegater från Malmö i söder till Piteå i norr för att tillsammans...

Remissvar på Nationella riktlinjer demens

2017-04-02 18:23

Logopeden har en viktig roll i utredning och diagnostisering av demenssjukdom men behövs också i...

Ökad kvalitet i äldreomsorgen

2017-04-02 18:10

Fredagen den 31 mars överlämnades utredningen med förslag på nationell kvalitetsplan för vård och...

Rätten till språk gäller alla

2017-03-21 17:29

Många med behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK, får inte det stöd de...

Äldre ska inte behöva svälta

2017-03-12 20:17

I en debattartikel skriver logopeden Anna Philipsson och dietisten Elin Öhgren bland annat om...

Vem får göra vad i hälso- och sjukvård?

2017-03-10 17:11

Socialstyrelsen lanserar nu en sajt om vem i vården som får göra vad.

Debatt: För få logopeder

2017-03-06 15:03

Många lider i det tysta av att inte kunna kommunicera, äta eller svälja. Fler logopeder skulle...

Så kan skolan lyfta elever med särskilt stöd

2017-01-02 14:50

Gemensamt debattinlägg i Skolvärlden idag från Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeute...

Remissvar på "Samordning, ansvar och kommunikation" (SOU 2016:46)

2016-12-15 16:41

Svenska Logopedförbundet har tagit del av utredningen där syftet med uppdraget var att öka...

Logoped ordförande i Saco Studentråd!

2016-11-27 22:44

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet, valdes i helgen till ordförande f...

Svenska Logopedpriset till Astrid Frylmark!

2016-11-11 08:30

Astrid Frylmark är logoped sedan 40 år tillbaka, en oförtruten kunskapsspridare både genom sin...

Slof Jämtland-Härjedalen!

2016-10-14 18:19

Nu har Slofs sjunde lokalförening sett dagens ljus! Det senaste tillskottet när det gäller att...

Ljus framtid för skollogopedi

2016-09-19 08:04

Marika Habbe är en av logopederna vid Resurscenter tal och språk. Vad är hennes reflektioner krin...

Slofs senaste lokalförening

2016-09-13 15:55

Den 12 september bildades den sjätte lokalföreningen inom Svenska Logopedförbundet, nämligen Slof...

Att utveckla kliniska riktlinjer

2016-08-14 21:15

Handboken "Att utveckla kliniska riktlinjer" är en vägledning i arbetet med att utveckla kliniska...

Juridik för logopeder

2016-06-21 12:35

Juridik för logopeder är en vägledning kring juridiska frågeställningar du ställs inför i ditt...