Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Nyheter

Om du vill ha en nyhet publicerad här på hemsidan, kontakta:

lina.oinert@logopedforbundet.se

Reviderad specialistordning

2019-10-22 15:20

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

Kartläggning av kommunlogopedi i Skåne

2019-10-21 13:45

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...

Nya specialister i logopedi

2019-08-23 16:42

Vid specialistrådets vårsammanträde antogs två nya specialister i logopedi, Emma Kristoffersson o...

Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

2019-07-11 18:34

Socialstyrelsen bör inkludera språkstörning i sitt arbete med nationella riktlinjer för...

Ordföranden har ordet

2019-06-27 11:04

Slofs ordförande Ulrika Guldstrand om det stadigt växande arbetsområdet skollogopedi, om lärares...

Röstbesvär - en folksjukdom?

2019-06-03 00:00

Förra året publicerades en artikel i Journal of Voice om prevalens av röstbesvär bland vuxna...

Palin PCI-kurs

2019-05-26 21:36

I slutet av april arrangerade Svenska Logopedförbundet en stamningsutbildning i Stockholm...

En kommunlogoped i hela Sörmland

2019-04-30 13:59

Flera kommuner i Sverige anser att logopeder fyller en viktig funktion och har anställt logopeder...

Samordnande logoped - vad är det?

2019-02-10 20:15

Språket är ett av våra viktigaste verktyg för att ta in och kommunicera kunskap vilket har lett...

Dysfaginätverksmöte 2018

2019-02-10 19:24

Dysfagi är ett diagnosområde inom logopedin som ständigt växer. Under kortare och längre...

NKL 2018

2019-02-10 19:11

NKL i Jönköping var större än någonsin. Det återkommande temat för konferensen är att bygga broar...

Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB under rekonstruktion

2019-01-04 12:04

Logopedbyrån Dynamica är Sveriges största privata logopedverksamhet. I somras försattes ena delen...

God Jul och Gott Nytt År!

2018-12-21 12:05

Detta önskar vi i Logopedförbundets styrelse alla er där ute: ni viktiga medlemmar i förbundet,...

Fler skollogopeder behövs!

2018-12-05 15:59

GP publicerade den 5 december ett debattinlägg från Slof Västra Götaland och nätverket...

Bristande arbetsvillkor i Stockholm

2018-12-05 12:00

Oroväckande situation för medlemmar i Stockholm  vad gäller anställnings- och arbetsvillkor i...

Logopeder och CPUP

2018-11-30 12:00

Vid årets CPUP-dagar i Malmö hölls för första gången en workshop riktad till logopeder. Det...

Eva Wigforss till minne

2018-11-23 18:02

Filosofie doktor och logoped Eva Wigforss, tidigare chef vid Avdelningen för logopedi, foniatri o...

Avgiftsreducering vid föräldraledighet och sjukskrivning

2018-11-18 18:45

Om du är föräldraledig eller sjukskriven kan du från och med 1 januari 2019 få reducerad...

Nya specialister

2018-11-08 13:50

I oktober utökades gruppen logopeder med specialistbevis via Svenska Logopedförbundet till 12...

Förstärkt medlemsförmån som förebygger ohälsa

2018-10-01 20:40

Har du en eller flera medlemsförsäkringar inom liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringsområdet?...