En del av SRAT

Altinget.se 2023-03-29

Säkerställ rätten till hjälpmedel!

Logopedförbundet debatterar tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och en rad brukarorganisationer om att rätten till kommunikations- och kognitionshjälpmedel måste säkerställas.

I maj 2021 infördes MDR-förordningen i hela EU gällande medicinsk-tekniska produkter. Införandet  är potentiellt ett steg i rätt riktning för att säkerställa god kvalitet och patientsäkerhet, men om lagen inte implementeras på ett klokt sätt riskerar den att få motsatt effekt. MDR kan i värsta fall leda till att personer med funktionsnedsättning i än högre grad än idag riskerar att hamna i utanförskap.

Nationell styrning saknas inom hjälpmedelsområdet, vilket gör att tolkningarna av MDR varierar i landets regioner och kommuner. I värsta fall leder detta till att en del hjälpmedel inte längre kan förskrivas i en del regioner. 

Debattörerna vill:

Senaste nyheter

27 maj 2023, 22:31

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas!

Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och...

24 maj 2023, 19:14

Handbok om mottagaranpassad skriftlig kommunikation

15 maj 2023, 08:00

Kerstin Wiström omvald som ordförande för Logopedförbundet

Vid förbundsmötet den 12 maj valdes Kerstin Wiström som förbundsordförande för ännu en mandatperiod.