En del av SRAT

Altinget.se 2023-02-16

Debatt: Behov av nytt kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering

Logopedförbundet, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund och Fysioterapeuterna poängterar behovet av ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering i en debattartikel på Altinget.se.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för nationella riktlinjer inom områdena rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Socialstyrelsens analys som går att ta del i rapporten Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel sammanfaller med den analys som gjorts av de förbund som undertecknat debattinlägget och ytterligare professions- och brukarorganisationer. Det behövs ett nationellt kunskapscentrum som kan samla och samordna arbetet inom området och arbetet bör ledas av en Chief Rehabilitation Officer, CRO. Sverige behöver också förbättra samverkan kring rehabilitering och habilitering i ett internationellt perspektiv, bland annat för att synliggöra den avgörande roll som rehabilitering och habilitering har för hälsa och hållbar utveckling. 

Senaste nyheter

27 maj 2023, 22:31

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas!

Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och...

24 maj 2023, 19:14

Handbok om mottagaranpassad skriftlig kommunikation

15 maj 2023, 08:00

Kerstin Wiström omvald som ordförande för Logopedförbundet

Vid förbundsmötet den 12 maj valdes Kerstin Wiström som förbundsordförande för ännu en mandatperiod.