En del av SRAT

2022-05-13

Uppdaterade yrkesetiska riktlinjer

Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer har uppdaterats och även kompletterats med ett diskussionsunderlag kring etiska dilemman.

Logopedförbundets yrkesetik beskriver de principer och värderingar som logopeder förväntas agera utifrån i sin professionella roll. Yrkesetikdokumentet tar avstamp i såväl allmänt erkända etiska principer som demokratiskt fattade beslut och lagstiftning, men utvecklar och applicerar dessa på logopeders yrkesutövning.

Det är viktigt att hålla den etiska diskussionen levande på arbetsplatsen, dels för att träna på att ta beslut i etiskt komplicerade situationer men också för att skapa en arbetsmiljö där det känns tryggt att lyfta etiska funderingar.

Kontaktperson Logopedförbundet: karin.nilsson@logopedforbundet.se.

Senaste nyheter

10 juni 2022, 19:14

Jämlik hälsa för personer med funktions-nedsättning

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning! Det uppmanar en rad professions- o...

05 juni 2022, 22:33

Nya specialister!

Vi välkomnar tre nya specialister i och med vårens specialistråd.

30 maj 2022, 21:26

Informationsfilmer om dysfagi/sväljsvårigheter

Logopedförbundet har tillsammans med Senior alert tagit fram en informationsfilmserie om dysfagi.