En del av SRAT

2022-05-13

Uppdaterade yrkesetiska riktlinjer

Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer har uppdaterats och även kompletterats med ett diskussionsunderlag kring etiska dilemman.

Logopedförbundets yrkesetik beskriver de principer och värderingar som logopeder förväntas agera utifrån i sin professionella roll. Yrkesetikdokumentet tar avstamp i såväl allmänt erkända etiska principer som demokratiskt fattade beslut och lagstiftning, men utvecklar och applicerar dessa på logopeders yrkesutövning.

Det är viktigt att hålla den etiska diskussionen levande på arbetsplatsen, dels för att träna på att ta beslut i etiskt komplicerade situationer men också för att skapa en arbetsmiljö där det känns tryggt att lyfta etiska funderingar.

Kontaktperson Logopedförbundet: karin.nilsson@logopedforbundet.se.

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!