En del av SRAT

2022-05-13

Uppdaterade yrkesetiska riktlinjer

Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer har uppdaterats och även kompletterats med ett diskussionsunderlag kring etiska dilemman.

Logopedförbundets yrkesetik beskriver de principer och värderingar som logopeder förväntas agera utifrån i sin professionella roll. Yrkesetikdokumentet tar avstamp i såväl allmänt erkända etiska principer som demokratiskt fattade beslut och lagstiftning, men utvecklar och applicerar dessa på logopeders yrkesutövning.

Det är viktigt att hålla den etiska diskussionen levande på arbetsplatsen, dels för att träna på att ta beslut i etiskt komplicerade situationer men också för att skapa en arbetsmiljö där det känns tryggt att lyfta etiska funderingar.

Kontaktperson Logopedförbundet: karin.nilsson@logopedforbundet.se.

Senaste nyheter

20 september 2022, 00:08

Välbesökt nätverksträff för skollogopeder

Den 15 september träffades förskole- och skollogopeder från hela Sverige för nätverksträff i...

19 september 2022, 23:48

Debatt: Region Skåne behöver förbättra vård av personer med afasi

Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer för vård vid stroke. Det skriver företrädare för...

06 september 2022, 11:22

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma.” Det skriver...