En del av SRAT

Logopedförbundet 2022-09-01 2022-09-02

Nya specialistanvisningar

Från och med den 1 september 2022 har anvisningarna för specialistansökan i logopedi uppdaterats, framför allt vad gäller specialistdialogen.

Anvisningarna för specialistansökan har uppdaterats. Det är framför allt instruktionerna för dialogdelen av ansökan som har utökats, med tydligare kriterier för vad som förväntas ingå.

Ska du ansöka om specialistbevis i höst? Passa på och läs den uppdaterade anvisningen innan du skickar in din ansökan! Vill du ansöka längre fram? Passa på och läs dem nu, så har du god hjälp till dina kommande specialistdialoger! 

Kontakt: specialist@logopedforbundet.se

Senaste nyheter

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!

20 november 2022, 21:22

En fjärdedel har orimligt hög arbetsbelastning